Despre Proiect

Îmbunătățirea capacității mediului de afaceri pentru a propune politici publice alternative la inițiativele guvernamentale

cod SIPOCA: 139 și cod MySMIS: 110215

Proiect selectat la finanțare în cadrul Obiectivului Specific 1.1 – dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020.

Instrumente Structurale în România

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Proiectul pe scurt

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

GRUPUL ȚINTĂ

REZULTATELE PROIECTULUI

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Obiectivele specifice

Obiectivele specifice ale axei prioritare 1 sprijină măsuri ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane pentru realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe, simplificarea legislației și reducerea sarcinilor administrative, consolidarea capacității autorităților și instituțiilor publice pentru implementarea transparentă și eficientă a achizițiilor publice precum și îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar. POCA susține eliminarea principalelor puncte slabe din administrația publică și sistemul judiciar și creează premisele pentru implementarea cu succes a reformelor.

Ne puteți contacta

în legătură cu orice detalii legate de acest proiect