Grupul țintă al proiectului

Grupul țintă al proiectului este format din reprezentanți ai mediului de afaceri (organizații patronale), sindicate și ONG-uri, deoarece procesul de realizare a propunerilor de politici publice care afectează mediul de afaceri presupune efectuarea de consultări cu actorii relevanți din domenii diverse precum cel economic, social, mediu, etc. În aplicarea testului IMM asupra unui proiect de act normativ, trebuie să se țină cont de părerile tuturor actorilor implicați în dialogul social, astfel încât noua legislație să aducă un beneficiu în societate și să nu afecteze negativ mediul de afaceri.

Grupul țintă este împărțit conform celor două direcții majore ale proiectului, respectiv activitatea de formare în aplicarea testului IMM și activitatea de conștientizare privind importanța aplicarii acestui test asupra propunerilor legislative. La activitatea de formare vor participa 120 de persoane din rândul ONG-urilor, patronatelor și sindicatelor din toate regiunile de dezvoltare din România. Pentru activitatea de conștientizare este vizat un grup țintă format din 500 de persoane cu funcții de conducere sau de execuție din 40 de consilii județene, 120 de primării, 25 de autorități și instituții publice centrale, Parlamentul României. Aceștia vor primi informații privind activitățile proiectului, livrabilele acestuia, precum și detalii despre grupul de experți care își dezvoltă abilități și cunoștințe privind aplicarea testului IMM. În acest mod, rezultatele proiectului vor putea fi folosite de către instituțiile publice după finalizarea proiectului, în activitățile curente de îmbunătățire a politicilor publice prin aplicarea testului IMM asupra propunerilor de acte normative.

Grupul țintă este ales astfel încât să suplinească necesarul de resurse umane calificate în aplicarea testului IMM pentru proiectele de acte normative care afectează sau pot afecta mediul de afaceri. Cele 120 de persoane care se vor forma în domeniul aplicării testului IMM, vor forma un grup de experți care va fi prezentat public pe site-ul proiectului www.testimm.ro, astfel încât orice instutiție publică ce inițiază un proiect de act normativ, sa poată avea acces la aceștia, pentru realizarea ex-ante a testului IMM. Astfel, specialiștii formați prin proiect, vor putea colabora după terminarea proiectului cu reprezentanții instituțiilor publice, pentru a contribui la îmbunătățirea inițiativelor legislative. În acest mod, proiectul contribuie la rezolvarea celor două probleme identificate privind aplicarea precară a testului IMM în România, respectiv lipsa abilităților și cunoștințelor adecvate și numărul redus de resurse umane care ar trebui să realizeze testul IMM.