(Beneficiar al Bursei Speciale Guvernul României, deținătorul unui Masterat în Politici Publice obținut la Universitatea Pepperdine din SUA și a unui Doctorat în economie obținut la Universitatea Dunărea de Jos din Galați cu teza “Antreprenoriatul în perioade de criză economică și financiară. Metode de adaptare și supraviețuire,” fellow al German Marshall Fund of the United States, IREX, Aspen Institute, desemnat unul dintre cei mai valoroși absolvenți străini ai Universității Peppedine.)

 

Radu Adrian Oprea
Expert Test IMM

www.raduoprea.eu

CUVÂNT ÎNAINTE

Proiectul Test IMM își propune să dezvolte capacitatea Asociației Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud – Est, de a formula și promova propuneri alternative constructive la politicile publice inițiate de Guvern și Parlament. Este foarte simplu să ne plângem că politicile publice din România nu sunt foarte eficiente, însă este deosebit de dificil să identificăm soluțiile potrivite la aceste probleme. Dorim ca prin acest proiect să identificăm soluții valoroase, fezabile și sustenabile de îmbunătățire a actelor normative aflate în vigoare sau în consultare publică, ce afectează mediul de afaceri din România.

Ne adresăm așadar în special mediului de afaceri, care asigură bazele creșterii economice prin veniturile aduse la bugetul de stat. Rolul nostru, al antreprenorilor, nu este să generăm profit, ci să identificăm oportunități în piață inspirate din nevoile oamenilor. Profitul vine ulterior, dacă soluțiile la problemele clienților sunt competitive. Antreprenorii, prin abilitățile specifice, reușesc să inoveze, venind mereu cu soluții noi pentru a rezolva problemele identificate în piață, desi nu mereu de la prima încercare. De multe ori ne riscăm economiile proprii, credite la bancă și în special timp, dedicându-ne unei idei de afaceri, având mereu forța de a o lua de la capăt.

Mediul politico – administrativ are rolul de a asigura un cadru legislativ favorabil manifestării spiritului creativ al antreprenorilor, asigurând șanse egale pe piață, stabilitate fiscală, acces adecvat la finanțare, sprijin pentru incubarea, accelerarea și internaționalizarea afacerilor, protecție față de concurența și practicile neloiale. Considerăm că printr-o colaborare continuă și structurată între mediul de afaceri și cel politico – administrativ, vom putea identifica cele mai bune politici publice, parcurgând trei etape esențiale: definirea problemei, identificarea de scenarii de soluționare a acesteia și recomandarea de soluții valoroase, fezabile și sustenabile de sprijinire a mediului de afaceri, care ulterior sunt puse în practică.

Dacă antreprenorii pot să se ocupe de proiectele mici, gen lansarea unui start-up, creșterea unei afaceri la sute de angajați, identificarea unei soluții care face viața mai ușoară, mediul politico – administrativ trebuie să se ocupe de proiectele mari. Acestea includ lucrări de infrastructură precum autostrăzi, servicii portuare de calitate, parcuri industriale, parcuri logistice, aeroporturi. Fără proiectele mari, antreprenorii reușesc să desfășoare o activitate de multe ori la nivel de subzistență. Insă, dacă politicile publice asigură infrastructura necesară, antreprenorii români vor putea face performanță.

Proiectul Test IMM își propune să dezvolte câteva instrumente utile de elaborare a politicilor publice pentru sprijinirea mediului de afaceri. Printre acestea se numără formarea unui corp de experți în domeniul politicilor publice de stimulare a antreprenoriatului, dezvoltarea de know-how privind aplicarea testului IMM prin care actele normative trebuie să nu afecteze negativ mediul de afaceri, dezvoltarea aplicației testimm.ro prin care cei interesați pot găsi resursele necesare îmbunătățirii unui act normativ care poate afecta mediul de afaceri din România.

Test IMM este un proiect al Patronatului Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud – Est. Această organizație a fost înființată în anul 2010, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea legislației care afectează mediul de afaceri, de a asigura accesul la finanțare pentru tinerii întreprinzători, de a asigura o rețea de antreprenori serioși, care să se ajute între ei și să-și dezvolte afacerile împreună.

Certificate

Take a look at my certificates

Proiectul pe scurt

Proiectul TestIMM își propune să dezvolte mecanisme ce optimizează procesele decizionale orientate către mediul de afaceri, in concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP). Proiectul generează astfel un efect de multiplicare constructiv în societate, deoarece dezvoltarea mediului de afaceri duce la îmbunătățirea standardului de viață al cetățenilor. El se bazează pe implicarea membrilor din patronate, sindicate și ONG-uri, deoarece mediul de afaceri se dezvoltă mai sănătos daca există o colaborare strânsă cu sindicatele de unde provin angajatii și cu ONG-urile, care contribuie prin creativitatea lor la stimularea comunităților locale. Scopul proiectului este în concordanță cu rezultatele așteptate ale Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) privind creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali, patronate și sindicate, de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern și acceptarea de către instituțiile publice a propunerilor formulate prin intermediul proiectului. Proiectul cuprinde activități de dezvoltare de instrumente independente de monitorizare și evaluare a politicilor publice, cum ar fi aplicația Test IMM, activități de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern prin sesiunile de formare în aplicarea Testului IMM și formularea de propuneri de politici publice, activități de dezvoltare a capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruiri și formarea unei rețele de experți în aplicarea Testului IMM asupra proiectelor de acte normative.

Proiectul își propune să atingă o serie de rezultate importante. Printre acestea se numără creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea de propuneri alternative constructive la politicile publice inițiate de Guvern. Acest lucru se va realiza prin elaborarea unui număr de cinci propuneri de politici publice privind îmbunătățirea mediului de afaceri din România, folosind instrumentele de evaluare a politicilor publice și consolidare a dialogului civic, dezvoltate prin proiect. De asemenea, acest rezultat important va mai fi atins și prin dezvoltarea aplicației web TestIMM.ro care va facilita procesul de elaborare a propunerilor de politici publice alternative privind îmbunătățirea mediului de afaceri din România.[1] De asemenea, proiectul va mai facilita instruirea unui număr de 120 de persoane provenind din ONG-uri, sindicate și organizații patronale din România, în domeniul formulării de politici publice alternative asupra actelor normative care afectează mediul de afaceri.

Proiectul răspunde nevoii de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern și Parlament, care vizează sau influențează mediul de afaceri. Conform Ordinului ministrului delegat pentru IMM nr. 698/2014 și a recomandării Comisiei Europene privind importanța aplicării unui test IMM în toate țările membre[2], fiecare act normativ trebuie supus unui test IMM, pentru a nu influența negativ mediul de afaceri. Testul IMM presupune evaluarea sistematică a impactului ex-ante a proiectelor de acte normative asupra IMM-urilor, în baza principiului „gândirii mai întâi la scară mică”[3] la care sunt obligați inițiatorii proiectelor de acte normative, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Testul IMM trebuie să evalueze impactul economic, social și de mediu pe care propunerile legislative îl au asupra IMM-urilor, înainte de demararea procesului de avizare a acestora. Evaluarea rezultatelor testului IMM trebuie să conducă la identificarea corecțiilor ce se impun și la îmbunătațirea condițiilor pentru IMM-uri cu privire la definitivarea proiectelor de acte normative. In România nu există încă o structură care să elaboreze și să aplice testul IMM și nici direcții sau instituții specializate.[4] Deși Ordinul 698/2014 precizează că inițiatorul actului normativ poate apela la consultanța Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism (DIMMAT) – actualul Minister pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în realitate nu există specialiști care să se ocupe de efectuarea acestui test. Problemele țin de complexitatea testului IMM care presupune realizarea unei analize de impact bazată pe date statistice, consultări, identificarea sectoarelor care urmează să fie afectate prin evidențierea repartizării efectelor pozitive și negative, cum ar fi sectorul public și cel privat, între clase de întreprinderi de dimensiuni diferite, între domenii CAEN de activitate, între producători interni și importatori. De asemenea, angajații ministerului nici nu au timpul necesar efectuării unui astfel de test, ținând cont că foarte multe acte normative pot afecta mediul de afaceri, iar avizarea prin DIMMAT a fiecărui proiect de act normativ ar duce la un blocaj legislativ.

Proiectul va aduce în procesul de elaborare a politicilor publice, testul IMM. Aplicarea acestui test la actele normative reprezintă o nevoie importantă pentru fundamentarea de politici publice eficiente, care să stimuleze sau să nu afecteze negativ mediul de afaceri. Acest test se realizează deja la nivelul Comisiei Europene și în țările membre ale Uniunii Europene, însă într-un mod care diferă de la o țară la alta. De exemplu, in unele țări se realizează doar consultări cu organizațiile mediului de afaceri. Există state precum Germania, unde a fost înființată o agenție independentă care aplica acest test, sau țări cum ar fi Austria, unde a fost creată o aplicație online care facilitează aplicarea acestui test. Țările care sunt mai avansate în privința aplicării testului IMM asupra legislației naționale, reușesc să creeze un climat macroeconomic mai bun pentru firmele autohtone, care au astfel șanse mai mari să devină competitive pe Piața Unica și chiar să internaționalizeze activitatea în afara Uniunii Europene. Așadar, pentru ca firmele românești să devină mai competitive pe plan intern și extern, este nevoie de realizarea unui cadru eficient de aplicare a testului IMM, care să cuprindă: specialiști bine pregătiți, o metodologie bazata pe date statistice, instrumente suport și, nu în ultimul rand, deschidere din partea instituțiilor publice care să conștientizeze importanța acestui demers.

[1] În conformitate cu principiile Small Business Act și ale Ordinului ministrului delegat pentru IMM nr. 698/2014, precum și a recomandării Comisiei Europene privind importanța aplicării Testului IMM în toate țările membre.

[2] COM/2011/0803 final.

[3] Conform Small Business Act for Europe, COM/2008/0394 final.

[4] Conform studiului „Barriers and best practices in SME test implementation al Parlamentului European.”