Activitățile principale ale proiectului

Proiectul vine cu o abordare inovativă și holistică privind crearea infrastructurii adecvate pentru realizarea testului IMM și includerea lui în analiza de politici publice. Printre activitățile principale se numără:

  • Realizarea unui kit de training privind aplicarea corectă a testului IMM asupra propunerilor de policiti publice. Acesta va fi trimis instituțiilor publice din România (ministere, Parlament, agenții guvernamentale) pentru a fi folosit drept model și resursă în cadrul procesului de propunere a noilor inițiative legislative.
  • Dezvoltarea unei aplicații online pe platforma www.testimm.ro, care va ușura volumul de muncă privind aplicarea testului IMM asupra actelor normative aflate în vigoare și a proiectelor de acte normative. Aplicația va putea fi utilizată de către angajații din instituțiile publice, reprezentanții organizațiilor mediului de afaceri, ONG-uri și sindicate.
  • Instruirea unui număr de 120 de membri ai organizațiilor mediului de afaceri din România, sindicate și ONG-uri, cu privire la realizarea de propuneri de politici publice care încorporează și testul IMM.

Prin aceste acțiuni, proiectul va contribui la rezolvarea unor probleme stringente cu care se confruntă România în privința aplicării testului IMM, cum ar fi lipsa de personal calificat și lipsa de resurse pentru realizarea analizelor specifice acestui demers. La nivelul grupului țintă, care este format din reprezentanți ai ONG-urilor, patronatelor și sindicatelor, problemele majore identificate constau în slaba conștientizare a necesității aplicării testului IMM și pregătirea deficitară privind realizarea acestui test în faza de concepere și fundamentare a inițiativelor legislative. Proiectul contribuie la rezolvarea acestor două probleme printr-o campanie de conștientizare care se va derula atât în mediul online, pe site-ul proiectului www.testimm.ro și rețele de socializare, cât și offline, la acțiunile principale ale proiectului cum ar fi sesiunile de formare, conferințele de presă, broșura proiectului care va ajunge la autoritățile publice, întâlnirile de lucru din cadrul proiectului. Problema privind nevoia de formare în aplicarea Testului IMM va fi abordată prin kit-ul de training, sesiunile de training și site-ul proiectului. Aceste resurse vor fi folosite și după finalizarea proiectului, astfel încât rețeaua de experți formată prin proiect și rezultatele acestuia, să poată fi folosite pe o perioadă nedeterminată. Grupul țintă al proiectului este atât de complex, deoarece inițiatorul unui act normativ trebuie să identifice natura influenței proiectului de act normativ (respectiv pozitivă, negativă, mixtă sau necunoscută) asupra principalelor categorii de factori economici, sociali, de mediu și specifici IMM-urilor. Așadar, ONG-urile vin cu expertiză în domeniile lor de activitate, cum ar fi protecția mediului, incluziune socială, sănătate, cultură, educație. Patronatele contribuie cu expertiză în domeniul economic și factori specifici IMM-urilor, iar sindicatele contribuie cu expertiză în domenii precum piața forței de muncă și standardele ocupării acestor locuri de muncă.

Prin intermediul proiectului se vor realiza minim cinci propuneri de politici publice care încorporează testul IMM. Acestea vor servi drept exemple de bună practică pentru reprezentanții autorităților publice și partenerilro sociali. Propunerile de politici publice vor ține cont și de prevederile Ordinului 698/2014, respectiv consultarea părților interesate, specificarea naturii influenței acțiunilor vizate, măsurarea impactului asupra IMM-urilor, stabilirea de măsuri și evaluarea opțiunilor alternative, redactarea raportului testului IMM. De asemenea, proiectul are în vedere și realizarea consultărilor prin intermediul sondajului online, facilitat de aplicația creată prin proiect.

Proiectul răspunde obiectivului POCA prin care se caută dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, menite să optimizeze procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP. Astfel, se va optimiza procesul decizional orientat către cetățeni și mediul de afaceri prin folosirea testului IMM în analiza de politici publice asupra actelor normative, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și după terminarea acestuia, prin acțiunile de sustenabilitate. Acest lucru va contribui pe termen mediu și lung la realizarea unui cadru legislativ favorabil dezvoltării mediului economic, ținând cont de factorii sociali și de principiile dezvoltării durabile. Proiectul răspunde și scopului cererii de proiecte privind sprijinirea ONG-urilor și partenerilor sociali (sindicate, patronate) pentru a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern. Astfel, experții din proiect vor analiza și supune testului IMM, minim cinci hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență, ordine de ministru, legi și proiecte de acte normative, ce vor fi alese în perioada de implementare. Aceste propuneri de politici publice vor conține recomandări privind îmbunătățirea inițiativelor guvernamentale, astfel încât acestea să stimuleze mediul de afaceri sau să nu îl afecteze negativ.