Rezultate așteptate

Prin intermediul proiectului, se va urmări atingerea următoarelor rezultate:

  • Realizarea unui kit de training privind aplicarea corectă a testului IMM asupra propunerilor de policiti publice, care va conține un suport de curs, o metodologie de implementare a activității de formare în aplicarea testului IMM și un exercițiu practic. Acest kit va fi realizat în format electronic și transmis instituțiilor publice naționale, pentru a servi drept model în activitatea de realizare a testului IMM sau în eventualitatea în care există interes după finalizarea proiectului, pentru instruirea propriilor angajați. De asemenea, kit-ul va fi disponibil și online, pe site-ul proiectului www.testimm.ro și va fi promovat la nivelul Comisiei Europene drept model de bună practică.
  • Dezvoltarea unei aplicații web care va ușura volumul de muncă privind realizarea testului IMM asupra actelor normative. Aplicația va fi găzduită pe site-ul proiectului, www.testimm.ro și are rolul de a ghida utilizatorul în procesul de aplicare a testului IMM asupra unei inițiative legislative. Aplicația va fi disponibilă și după finalizarea proiectului, astfel încât să poată fi folosită ori de cate ori este nevoie, pentru a ușura munca și reduce timpul necesar realizării acestui test. Practic, oricine va dori să facă un test IMM, fie că este un funcționar public, un membru al unui ONG sau al unui partener social, sau pur și simplu un cetățean interesat de mediul de afaceri, va putea folosi aplicația.
  • Instruirea unui număr de 120 de persoane provenind din minim 50 de ONG-uri, sindicate și organizații ale mediului de afaceri din România, în domeniul aplicării testului IMM asupra actelor normative și elaborării de propuneri de politici publice alternative. În urma implementării activității de formare în testul IMM, participanții vor constitui un Corp al Experților în aplicarea Testului IMM. Solicitantul consideră că resursa umană astfel formată, trebuie valorificată și după finalizarea proiectului, pentru a contribui la realizarea de noi politici publice utile mediului de afaceri, prin aplicarea testului IMM. Participanții la cursuri vor beneficia de promovare pe site-ul proiectului în secțiunea dedicată Corpului de Experți, pentru a fi ușor de contactat de către instituțiile publice care au nevoie de expertiza lor în elaborarea de politici publice favorabile mediului de afaceri.

Realizarea si promovarea unui numar de cinci politici publice alternative la proiectele de acte normative. Prin proiect vor fi vizate domenii precum legea prevenției, legea salarizării, hotărârile de guvern care reglementează finanțările naționale pentru start-up-uri și IMM-uri, ordonanțe de urgență privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției de fonduri externe nerambursabile, legislația privind activitatea din domeniul turistic, legislația privind regimul fiscal, proiecte de legi privind acorduri de împrumut dintre România și instituții financiar-bancare, legislația privind achizițiile publice, legislația de mediu, legislația aferentă fiecărui minister de resort și comisie parlamentară cu activitate ce poate influența mediul de afaceri. Aceste acte normative vor fi dezbătute în cadrul sesiunilor de formare, iar propunerile de politici publice realizate, vor fi trimise autorităților publice abilitate pentru a fi acceptare. de acte normative care afectează sau pot afecta mediul de afaceri. Cele 120 de persoane care se vor forma în domeniul aplicării testului IMM, vor forma un grup de experți care va fi prezentat public pe site-ul proiectului www.testimm.ro, astfel încât orice instutiție publică ce inițiază un proiect de act normativ, sa poată avea acces la aceștia, pentru realizarea ex-ante a testului IMM. Astfel, specialiștii formați prin proiect, vor putea colabora după terminarea proiectului cu reprezentanții instituțiilor publice, pentru a contribui la îmbunătățirea inițiativelor legislative. În acest mod, proiectul contribuie la rezolvarea celor două probleme identificate privind aplicarea precară a testului IMM în România, respectiv lipsa abilităților și cunoștințelor adecvate și numărul redus de resurse umane care ar trebui să realizeze testul IMM.